Over de Tool

Over de Tool

Van Passie tot Promotie is speciaal ontwikkeld voor de zelfstandige professionals, ook wel aangeduid als de ‘zelfstandige zonder personeel’ (ZZP’er). Waarom deze tool? Omdat hij/zij wel een vak professional is - misschien zelfs een vakidioot – maar geen marketingexpert. De meeste zelfstandigen zijn uit liefde voor hun vak zelfstandig geworden, en willen excelleren in werkzaamheden en projecten op hun terrein.
Bij de aanvang van zelfstandigheid vertrouwen velen op hun bestaande netwerk. Vaak komen hier ook de eerste opdrachten vandaan. Prima! Alleen geen garantie op continuïteit, zo blijkt in de praktijk.
Als de zelfstandige dan het een en ander aan marketing wil doen heeft hij/zij niet veel om op terug te vallen om hier structuur aan te geven. De klassieke marketing – geënt op de klassieke P’s van Product, Plaats, Prijs en Promotie – schiet tekort.
Om die reden heb ik enkele jaren geleden op basis van praktijkervaring en wetenschappelijke onderzoeksresultaten een nieuw marketingconcept ontwikkeld “Van Passie tot Promotie” met 5 nieuwe P’s: Professie, Passie, Projectie, Participatie en Promotie.
Met deze marketing tool ga je een eigen invulling geven aan de 5 P’s waarmee je vervolgens een doortimmerd marketingplan hebt opgesteld. De tool is bedoeld om een spiegel voor te houden, en door middel van (eerlijke) reflectie aanknopingspunten te vinden voor je positionering, profilering en marktbewerking. De vragen geven structuur, de invulling is van jezelf. Het is dus geen ‘invuloefening’ of ‘multiple choice toets’. Dit kan betekenen dat je de antwoorden die je in eerste instantie hebt ingevuld later wilt veranderen. Dat is geen enkel probleem. Je kunt alle teksten die je invoert op elk moment weer aanpassen.
Het is handig – maar niet per se noodzakelijk – om de volgorde te hanteren zoals die in deze tool is aangebracht. Deze volgorde is wel logisch, maar als een andere volgorde beter bij jou past, dan kun je natuurlijk je eigen weg vinden in het beantwoorden van de vragen. De ervaring leert dat je bij de beantwoording van vragen toch weer terug gaat naar eerdere vragen om je antwoorden daar aan te scherpen.
Bij elke P wordt een uitgebreide toelichting gegeven die ingaat op de achtergrond van de vragen en aangeeft wat het belang is van de onderwerpen die aan bod komen. Lees deze toelichting voorafgaand aan de beantwoording zodat je een gevoel krijgt voor de achterliggende redenen voor de gevraagde informatie.
Het marketingplan dat wordt geprint bestaat uit de antwoorden op de vragen. Alle toelichtende teksten worden dus niet mee geprint hetgeen de leesbaarheid en bruikbaarheid voor jezelf verhoogt.
De algemene structuur van deze module is de volgende 3-traps raket:
1. Positionering (positie kiezen in de markt):
Professie (wat je doet en wil doen, inclusief concurrentieveld)
Passie (jij als persoon in relatie tot je vak)
Projectie (wat je weet van je markt(en) en klanten)

2. Profilering (hoe zet je jezelf neer in de markt):
Participatie (de wijze waarop je projecten structureert, wat de klant kan verwachten)
Promotie (je communicatie met de buitenwereld)

3. Marktbewerking (welke acties ga je ondernemen):
Verkoopplanning (jaarplan activiteiten)
Actualisering
Evaluatie/bijsturing